Centrum Diagnostyki i Protetyki Słuchu

Jeden czy dwa aparaty?

Jedną z największych wątpliwości, z jakimi mierzą się osoby z niedosłuchem jest to, czy zdecydować się na jeden, czy dwa aparaty. 

Jest to niezwykle trudny i wrażliwy temat albowiem zakup aparatu słuchowego to nie to samo, co zakup sprzętu AGD, przy którym można kierować się własnym wyczuciem i wybierać między np. zestawem mono, stereo, czy Surround 5.1. Naturalnie wybór marki aparatu lub firmy udzielającej świadczenie zawsze należy do pacjenta, jednak protezowanie słuchu i osiąganie przy tym efektywności to trudna sztuka rządzona twardymi regułami, które nie zależą od naszego „widzimisię”. Poniżej postaram się rozjaśnić zasady protezowania binauralnego (obuusznego). 

 Narząd słuchu oraz wzroku to organy symetryczne. Mamy dwoje uszu i dwoje oczu, bynajmniej nie po to byśmy byli ładniejsi. Narządy te dostarczają do naszego mózgu odpowiednią ilość informacji, które są następnie szybko analizowane i odczytywane, jako konkretne zjawiska. Kiedy następuje wyłączenie jednego z nich, przekłada się to na poważne ograniczenie naszych zmysłów. Na przykład, możemy widzieć doskonale mając tylko jedno oko. Jednak pole widzenia jest wtedy węższe, a ocena odległości prawie niemożliwa. Podobny mechanizm działa w przypadku słyszenia, aby uzyskać odpowiednią porcję danych, nasz mózg potrzebuje sprawnego działania obu uszu. Pozwala to na lokalizację źródła dźwięku, a także umożliwia odczuwanie jego przemieszczania. Ale porównując informację z obu uszu nasz mózg nie tylko może zlokalizować konkretne źródło dźwięku, ma też możliwość wyselekcjonować pożądane sygnały z otoczenia i stłumić te, które są zbędne, np. wyselekcjonować mowę w hałasie. Przy słyszeniu jednostronnym jest to w zasadzie niemożliwe. Aby zrozumieć ten problem, osoba dobrze słysząca może wykonać prosty eksperyment. Wystarczy zatkać jedno z uszu i skupić się na rozmowie dwóch osób. Szybko zauważymy, że zrozumienie rozmowy wymaga od nas dużej koncentracji. W życiu codziennym dla osoby dotkniętej niedosłuchem jest to istotny problem. Mówiąc kolokwialnie, protezowanie jednostronne przy obustronnym ubytku słuchu ograbia osobę protezowaną z możliwości rozumienia mowy! Istnieją jeszcze inne znaczące powody przemawiające za używaniem dwóch aparatów słuchowych. Badania dowodzą, że stosowanie jednego aparatu słuchowego naraża na utratę możliwości słyszenia i rozumienia w uchu nieprotezowanym. Takie zjawisko nazywa się deprywacją słuchową. Osoby, które nie adaptują się do dwóch aparatów jednocześnie, mają poważne kłopoty z przyzwyczajeniem się do aparatu „dokładanego” w innym czasie. Trening słuchowy trwa u nich dłużej i częściej skazany jest na porażkę. Przy obustronnym ubytku słuchu, zgodnie ze sztuką zawodu, protetyk zawsze będzie dążył do obustronnego protezowania aby osiągnąć maksymalny efekt rozumienia mowy.


AURITON Fabryka Słuchu
Ul. Ks. Piotra Skargi 34, gabinet 304
71-422 Szczecin